Tut XMDT tài khoản Facebook Ads mới nhất dù đã bị từ chối.

XMDT chủ đề hot nhất hiện nay mà không có hồi kết, bạn đã từng xem rất nhiều clip của Btani có và khác Btani cũng có về việc kháng xmdt. Nhưng chắc ít bro nào làm clip về việc xmdt lại lắm nhỉ. Vì nó khá là phức tạp, ngoài việc phải biết xmdt […]