Cần tư vấn ? Gọi ngay: 0886.6789.70

Link liên hệ facebook mới nhất 2022

I. Nguồn link bổ sung kiến thức cho ads thủ.

 1. Đối tác marketing Facebook dành cho agency để thúc đẩy sự phát triển của agency và khách hàng bằng các giải pháp tiết kiệm được thời gian. Link liên quan: https://www.facebook.com/fmp/agencies
 2. Trao đổi về các cách sử dụng sao cho tốt nhất từ Trình Quản Lý Doanh Nghiệp (Business Manager) một cách cụ thể dành cho agency để đạt được hiệu quả công việc tốt hơn. Link liên quan: https://www.facebook.com/fmp/agencies/business-manager
 3.  Các khóa học đào miễn phí: https://www.facebook.com/business/learn
 4. Hướng dẫn tạo mẫu quảng cáo – đặc điểm thiết kế cho mọi định dạng quảng cáo: https://www.facebook.com/business/ads-guide/
 5. Trung tâm hỗ trợ dành cho các nhà quảng cáo, nơi tìm kiếm các câu trả lời và liên hệ hỗ trợ trong trường hợp có vấn đề xảy ra: https://www.facebook.com/business/help
 6. Trình quản lý kinh doanh phải tuân thủ chính sách quảng cáo
  Link liên quan: https://www.facebook.com/business/agencies/about

II. Nguồn link sau để xử lý các BM bị khóa hoặc các vấn đề liên quan:

 1.  Chat với Trung Tâm Hỗ Trợ: https://www.facebook.com/business/help
 2. Facebook Marketing Partner https://www.facebook.com/business/partner-directory
 3. Book Chuyên Gia Marketing để có lời khuyên cho từng tài khoản quảng cáo riêng biệt: https://www.facebook.com/business/m/facebook-marketing-expert\
 4.  Chính Sách về trang: https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/
 5. Tiêu Chuẩn Cộng Đồng: https://www.facebook.com/communitystandards
 6. Tại sao Trang Facebook của tôi bị hủy đăng hoặc bị giới hạn?: https://www.facebook.com/help/348805468517220
 7. Tài khoản Facebook, Trang hoặc tài khoản Trình quản lý kinh doanh của tôi bị hạn chế quảng cáo: https://www.facebook.com/business/help/975570072950669
 8. Tổng quan về trạng thái tài khoản: https://www.facebook.com/accountquality
 9. Nội dung câu kéo tương tác: https://www.facebook.com/help/publisher/259911614709806
 10. Nội dung câu view: https://www.facebook.com/help/publisher/503640323442584
 11. Nếu Tài khoản hoạt động bất thường, liên hệ link https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
 12. Link kháng tài khoản quảng cáo cá nhân ( Hoặc gọi tắt là link kháng 273 ) https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
 13. Câu hỏi về thanh toán quảng cáo: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
 14. TÀI KHOẢN CÁ NHÂN BI KHÓA Bạn có thể vào: https://www.facebook.com/help/103873106370583 hoặc https://www.facebook.com/hacked để tìm hiểu hướng dẫn cách giải quyết.
 15. Checkpoint https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862
 16. Xác minh doanh nghiệp https://www.facebook.com/business/help/2058515294227817?helpref=faq_content
 17. Yêu cầu xét duyệt quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/186912391909649
  (điền mã quảng cáo thủ công, áp dụng cho cả quảng cáo bị từ chối và chờ xét duyệt lâu) cách dùng link có thể xem tại bài viết sau: Kích active sau 5 phút
 18. Chính sách quảng cáo: https://www.facebook.com/policies/ads
 19. Kháng nghị trang / fanpage bị từ chối quảng cáo:  https://www.facebook.com/help/contact/2158932601016581
 20. Kháng nghị BM bị khóa:  https://www.facebook.com/help/contact/2166173276743732
 21. Kháng nghị tài khoản cá nhận không quảng cáo được( Hay gọi tắt là link 902 ) https://www.facebook.com/help/contact/273898596750902
 22. TICK XANH (BLUETAG) https://www.facebook.com/help/1288173394636262
 23. Điểm phù hợp:  https://www.facebook.com/business/help/436113280262012?helpref=faq_content
 24. Hình ảnh phù hợp https://www.facebook.com/business/ads-guide/video
 25. Kháng nghị domain bị từ chối quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151
 26. Tạo BM: https://business.facebook.com/overview/
 27. Link kháng lỗi phương thức thanh toán ( Hoặc gọi tắt là link 792 ):  http://www.facebook.com/help/contact/391647094929792
 28. Link cập nhật danh sách các quốc gia chịu thuế quảng cáo: https://vi-vn.facebook.com/business/help/133076073434794

Thông tin liên hệ :

Vệ Sinh Ô Tô Toàn Diện - Tẩy Ố Đa Năng XWASH
Vệ Sinh Ô Tô Toàn Diện - Tẩy Ố Đa Năng XWASH
Chai Xịt Nano Chống Bám Nước Kính Xe Ô tô - DIY Nano Coating
Chai Xịt Nano Chống Bám Nước Kính Xe Ô tô - DIY Nano Coating